Centre Mèdic-Social de Ziguinchor

Aquest projecte es duu a terme conjuntament amb la Mútua de Salut dels Agents de l’Estat (MSAE) i amb l’Unitat de Formació i d’Investigació en Ciències de la Salut de l’Universitat Assane Seck de Ziguinchor (Casamance, Senegal).

Atenent a la realitat econòmica i social de la zona i al context polític, s’ha creat aquest projecte per tal de garantir una atenció médico-social a les poblacions de Ziguinchor i altres regions de la Casamance.

Situat al municipi de Djibelor, contem amb un gran espai de terreny per construir el centre, el qual estarà format per 5 unitats:

  • Consultes mèdiques
  • Diagnòstic per imatge
  • Laboratori
  • Educació i formació mèdic-social continuada
  • Prevenció i reeducació

Així doncs, es pretén crear un espai propi d’un Centre d’Atenció Primària, destinat a les persones amb menys recursos i en risc d’exclusió social.

Necessitem voluntaris/es per a realitzar tot tipus de tasques:

  • Campanya de sensibilització amb el projecte
  • Formacions i xerrades socio-sanitàries i de salut (reproducció, sexualitat, higiene, primers auxilis…)
  • Activitats pròpies del personal sanitari (medicina, infermeria, farmàcia, psicologia, fisioteràpia…)
  • Funcions administratives (gestió d’expedients, sol·licituds, finances…)
  • Donacions de material mèdic i d’oficina

Pots contactar i informar-te amb més detall a través de l’e-mail: cmsz.voluntariado@gmail.com