El futur és dels infants

Mostra de diferents moments clau de les activitats que anem realitzant amb els nens i nenes talibé del barri de Lyndiane.