FORUM CATACASA

El Fòrum Catacasa és un FÒRUM SOCIO-ECONÒMIC I CULTURAL. Espai de diàleg, reflexió i intercanvi entre els catalans i les regions Diola del Senegal,Gàmbia i Guinea Bissau.

Per fer-ho possible, l’entitat Oudiodial ( amb seu a Catalunya i a Casamance) així com la coordinadora
d’Associacions Senegaleses de Catalunya i la Federació d’Associacions de la Casamancesos a l’exterior
( FACE ), han unit esforços per crear la primera edició del Fòrum CATACASA.

Forum 2015

Al Senegal, l’activitat econòmica es concentra principalment a la capital, Dakar. L’àrea metropolitana de Dakar és la llar d’una quarta part de la població del Senegal i de la major part de les indústries del país. La concentració de l’activitat econòmica a la capital va conduir a greus desequilibris entre les zones rurals i les zones urbanes en termes d’oportunitats econòmiques.

Per això, les zones rurals i les regions perifèriques han de contribuir al creixement global, però també haurien de beneficiar-se del creixement de les zones urbanes a través d’un millor accés als mercats i de les connexions que oferiran els pols emergents de creixement (el delta del riu al nord, la conca del Cacauet, la zona minera de l’est, la zona costanera i la regió de la Casamance). Per assegurar un creixement més equilibrat i inclusiu, el Govern es centra en una estratègia de creixement, que inclou un sistema integrat per sectors i àrees i centrat en la prestació de serveis a les zones on s’estableix que el potencial de creixement és fort, a través d’intervencions específiques en funció de la zona i les inversions públiques privades i les àrees estratègiques.